Uchwała Sejmu Dzieci i Młodzieży

1 czerwca 2015 odbyła się XXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie miejsca ludzi młodych w przestrzeni publicznej. W obradach Sejmu uczestniczyły dwie uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku - Klaudia Kozioł i Julia Baszczok.

Podjęta przez Sejm Dzieci i Młodzieży uchwała nie jest dokumentem normatywnym, a jej celem jest zwrócenie uwagi osób dorosłych, w tym także nauczycieli i lokalnych polityków na znaczenie młodzieży w wykorzystywaniu i rozwijaniu przestrzeni publicznej, która wg. młodych ludzi jest miejscem spotkań oraz swobodnej wymiany poglądów i myśli. W uchwale zwrócono uwagę na fakt, iż przestrzeń publiczna powinna być otwarta i wielofunkcyjna, a ponadto musi być miejscem promocji zdrowego trybu życia. Młodzi posłowie i posłanki apelują w niej również do organizacji pozarządowych, lokalnych władz samorządowych, szkół i mediów o propagowanie aktywności społecznej młodzieży, organizację spotkań, szkoleń i branie pod uwagę zdania młodzieży w podejmowaniu ważnych dla społeczności lokalnych decyzji.

Pełna treść uchwały dostępna jest pod adresem: http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy/news/uchwala-xxi-sejmu-dzieci-i-mlodziezy-przeglosowana