Tytuł i medal „Nauczyciel Kraju Ojczystego” dla rybnickiej nauczycielki

15 października 2014 w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia tytułów i medali „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Wśród 38 osób z całej Polski uhonorowanych w tej edycji znalazła się Ewa Gatnar, nauczycielka Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

 

Tytuł i medal „Nauczyciel Kraju Ojczystego” to wyróżnienie przyznawane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w uznaniu szczególnych zasług nauczycieli oraz innych osób prowadzących systematyczną pracę edukacyjno-wychowawczą w środowisku i na rzecz dzieci i młodzieży, mającą na celu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – od pierwszej edycji w 2011 otrzymało je 168 osób z całej Polski. Medale i listy gratulacyjne wręczali sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Tadeusz Sławecki oraz Prezes Zarządu Głównego PTTK – Roman Bargieł.

Ewa Gatnar to laureatka „European Language Label 2007 – Europejskiego Znaku Innowacyjności w zakresie nauczania języków obcych” (za realizację przedsięwzięcia Aktywne wspomaganie dwujęzycznego procesu dydaktyczno-wychowawczego w gimnazjum przy pomocy systemu wycieczek, głównie krajoznawczych). Jest przodownikiem Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, posiada uprawnienia przewodnika górskiego-beskidzkiego. Aktywnie propaguje turystykę i krajoznawstwo, również własnym przykładem.

Od utworzenia w 2003 gimnazjum dwujęzycznego w „Powstańcach”, Ewa Gatnar z kolejnymi klasami wdraża swój autorski Program wychowawczy dla Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 w Rybniku wspomagany oddziaływaniami turystyczno-krajoznawczymi. Podzielając pogląd, że „teren to najlepsza pracownia przedmiotowa”, samodzielnie opracowuje i organizuje interdyscyplinarne wycieczki po Polsce, wdrażając młodzież do świadomego zwiedzania. Jak dotąd, ok. 50 różnorodnych wycieczek do 12 województw objęło ponad 300 punktów programu.

Ewa Gatnar przygotowuje też uczestników Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego – w 2014 drużyna ILO (reprezentująca województwo śląskie) zajęła III miejsce w finale centralnym, w 2013 – II miejsce w etapie wojewódzkim, zaś drużyny Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 nieprzerwanie od 2004 zajmują II lub III miejsce w etapie rejonowym.

Pomysły Ewy Gatnar na wykorzystanie turystyki i krajoznawstwa w edukacji zostały upowszechnione w latach 2006-2008 w czasopismach metodycznych, a 3 prace nagrodzono w konkursach wojewódzkich i regionalnych dla nauczycieli zorganizowanych przez RODNiIP „WOM” w Rybniku w latach 2007, 2009 i 2010.
Warto dodać, że anglistka z „Powstańców” jest trzecią osobą związaną z rybnicką oświatą, której przyznano to prestiżowe wyróżnienie. W poprzednich latach tytuły i medale NKO otrzymali Michał Wieczorek i Beata Wawoczny – dyrektor i nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku.

 

Relacja z uroczystości w Warszawie na stronie PTTK:
http://www.pttk.pl/zycie/galerie/nko_2014/index.html
oraz MEN:
http://www.men.gov.pl/index.php/1535-wyroznienia-dla-dzialaczy-polskiego-towarzystwa-turystyczno-krajoznawczego

 

Tekst: ZS 1