Tygiel na MINERALS DAY

20 października 2017r. podczas MINERALS DAY na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach zorganizowana została Gra Fabularna.

 

Udział w niej wzięło 6 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych. Sześcioosobowa drużyna ZST w składzie: Kamil Procek 4Tb, Łukasz Piecha 4Tb, Wojciech Karolewicz 3Tak, Krystian Rośkowicz 3Tak, Dawid Bulanda 1Tae i Jakub Sikora 1Tae pod opieką p. Alicji Mańki zajęła 1 miejsce.

 

Drużyny wykonywały zadania z zakresu znajomości maszyn górniczych, inżynierii bezpieczeństwa, budownictwa podziemnego, bhp, pomiarów geodezyjnych i geologii. Zadania wykonywane były w sześciu laboratoriach Wydziału Górnictwa i Geologii, w których sędziowie przyznawali określoną ilość punktów za każde wykonane zadanie . Suma punktów uzyskanych przez drużynę zadecydowała o ostatecznej klasyfikacji.

 

Tekst: ZST

 

MINERALS DAY