Technikum nr 4 im. Henryka Sławika w ZSB "Wiarygodną Szkołą"

Technikum nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku otrzymało wyróżnienie Wiarygodnej Szkoły.

 

Uczestnicząc w programie, szkoła spełniła warunki zawarte w regulaminie i jest w stanie zapewnić właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy, a także podjęła szereg działań, które zapewniły bezpieczeństwo swoim podopiecznym.

 

Posiadanie certyfikatu sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku zarówno w gminie oraz powiecie, jak i w całym regionie. Dzięki wyróżnieniu uczestnik programu wzmacnia również swoją pozycję wśród innych placówek, jako wiarygodny partner w edukacji oraz podkreśla prestiż szkoły, bezpieczeństwo jego uczniów oraz fakt, że jest ona prowadzona na wysokim poziomie.

 

Wiarygodna Szkoła