„Szkolny Magiel” - rybnicka gazetka ZSP2 nagrodzona w Opolu

Czasopismo „Szkolny Magiel” wydawane w Szkole Podstawowej nr 26 w Rybniku - Niewiadomiu wzięło udział w konkursie na najlepszą gazetkę szkolną województwa opolskiego organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Opolu i zostało docenione.

 

Czasopismo otrzymało wysoką notę w rankingu i zostało uhonorowane nagrodą oraz zaproszeniem na uroczyste wręczenie upominków. Odbyło się ono 28 maja 2014 roku o godz. 11.00 w kinie Helios w Opolu. Laureaci odebrali dyplomy i nagrody: aparaty fotograficzne, drukarki (urządzenia wielofunkcyjne), dyski zewnętrzne oraz pamiątkowe książki. Dodatkową nagrodą dla wszystkich była projekcja filmu "Rio 2".

 

Konkurs stworzył możliwość wyjścia młodych dziennikarzy ze swoimi gazetkami poza macierzyste szkoły, porównania osiągnięć i wymiany doświadczeń oraz doskonalenia swego warsztatu pracy, a także spotkania się i dyskusji na temat pracy redakcyjnej. Udział w tym konkursie i osiągnięcie wysokiej lokaty jest dla redakcji „Szkolnego Magla” wielkim sukcesem.

 

Tekst: ZSP2