Szkolenia Tauronu w ZSM-E

W ramach patronatu koncernu Tauron Dystrybucja nad Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. T.Kościuszki w Rybniku w ostatnim czasie odbyły się dwa szkolenia dotyczące stacji elektroenergetycznych.

 

Pierwsze szkolenie poprowadził pan Józef Micek omawiając tematykę „Aparatura stacyjna WN – wybrane zagadnienia”, natomiast drugie szkolenie dotyczyło funkcjonowania oraz procedur budowy stacji elektroenergetycznych, które poprowadził inny specjalista Tauronu pan Jacek Jenerał. W obu szkoleniach wzięli udział uczniowie technikum i szkoły zawodowej: elektrycy, energetycy, elektroenergetycy transportu szynowego, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz członkowie Rybnickiego Koła Terenowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich działającego przy szkole.

Tekst: Marek Holona (dyrektor ZSME)