Szkoła Promująca Zdrowie

W dniu 25 stycznia 2012 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku odbyła się "Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji w zakresie pięciu standardów Szkoły Promującej Zdrowie", dokonanej w roku szkolnym 2010/2011.  Jest to jeden z warunków, jakie należy spełnić rozpoczynając starania o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

W uroczystości tej wzięli udział pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście: Wojewódzki Koordynator Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, dyrektorzy wybranych szkół, przedstawiciele  RODN-u, sanepidu, przewodniczący Rady Dzielnicy, dyrektor Domu Kultury w Niewiadomiu.

 

Wyniki przeprowadzonej autoewaluacji przedstawiono w formie publicznej prezentacji, którą wzbogacono o informacje dotyczące mocnych stron szkoły oraz problemów wymagających rozwiązania. Prezentację uświetnił występ artystyczny uczniów.

 

Na zakończenie uroczystości pani Małgorzata Grabowska (przedstawiciel sanepidu w Rybniku) wręczyła dyrektorowi naszego Zespołu "Podziękowanie" za prozdrowotną działalność szkoły.

 

Natomiast w dniach 19-23 marca 2012r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 zorganizowano Tydzień Promocji Zdrowia. W ciągu tych 5 dni miały miejsce szkolenia, konkursy, występy oraz działania praktyczne.

 

Dla pracowników szkoły oraz rodziców zorganizowano spotkanie z dietetykiem z Poradni Dietetycznej „AMARENA” w Gliwicach oraz przeprowadzono szkolenie na temat profilaktyki wad postawy u dzieci. Uczniowie klas IV-VI brali udział w programie edukacyjnym  „Pierwszy dzwonek” i profilaktyczno-edukacyjnym „Radosny kibic”.

 

Uczniowie klas II i IV wykonywali plakaty pt. „Wiem, co jem” i „Zdrowie na talerzu”, zaś trzecioklasiści przygotowali „zdrowy” poczęstunek. W środę 21 marca odbył się międzyszkolny konkurs pt. „Żyj zdrowo i bezpiecznie”, w którym udział wzięli uczniowie klas V z SP 22, SP 35 oraz z naszej szkoły. Podsumowaniem całego Tygodnia Promocji Zdrowia był apel na temat zdrowia i higieny.

 

 

Tekst:

Koordynator programu
Wiesława Kudla

 

szkola promujaca zdrowie1

szkola promujaca zdrowie2

szkola promujaca zdrowie3

szkola promujaca zdrowie4

szkola promujaca zdrowie5