"Szkoła partycypacji"

logoW drugiej połowie września rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń rybnickich szkół ponadgimnazjalnych do projektu „Szkoła partycypacji”, który nauczy uczniów podejmowania decyzji o wydatkach szkoły.

W projekcie weźmie udział 5 szkół ponadgimnazjalnych z Rybnika. Wybór szkół nastąpi w wyniku konkursu, którego zasady zostaną już wkrótce przedstawione.

Uczniowie wybranych szkół będą mogli zgłaszać propozycje inicjatyw, które według nich najlepiej służą rozwojowi szkoły. Będą to mogły być działania edukacyjne, wydarzenia kulturalne, zakup materiałów dydaktycznych itp.  Pomysły zgłaszane będą przez zespoły, składające się z uczniów, nauczycieli i rodziców. Najlepsze projekty zostaną dofinansowane. Każda z zaangażowanych szkół dostanie na ich zrealizowanie 20 tys. zł. W trakcie trwania projektu w szkołach zostaną przeprowadzone także warsztaty, które obejmą zajęcia z zakresu promocji, tworzenia projektu, świadomości obywatelskiej i pracy zespołowej.

Celem „Szkoły partycypacji” jest podniesienie świadomości i aktywności uczniów na polu decydowania o finansach szkoły. Chcemy wypracować skuteczny system wdrażania budżetu partycypacyjnego który jest demokratyczną formą podejmowania decyzji w sprawie rozporządzania budżetem publicznym. Każdy z członków zbiorowości ma prawo głosu w kwestii wydatków. Dzięki temu młodzież będzie miał możliwość nauczenia się przedsiębiorczości i gospodarności. Projekt ma pozytywnie wpłynąć na zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczne i obywatelskie. Działania w ramach „Szkoły partycypacji” będą doskonałą nauką praktyczną i nowym, ciekawym doświadczeniem, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

Projekt jest realizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Urząd Miasta Rybnika, kieleckie stowarzyszenie Edukacja przez Internet, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz portugalską organizację ECOS - Cooperativa de Educaçao.

 

stopka

Szkoła partycypacji

W drugiej połowie września rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń rybnickich szkół ponadgimnazjalnych do projektu „Szkoła partycypacji”, który nauczy uczniów podejmowania decyzji o wydatkach szkoły.
W projekcie weźmie udział 5 szkół ponadgimnazjalnych z Rybnika. Wybór szkół nastąpi w wyniku konkursu, którego zasady zostaną już wkrótce przedstawione.
Uczniowie wybranych szkół będą mogli zgłaszać propozycje inicjatyw, które według nich najlepiej służą rozwojowi szkoły. Będą to mogły być działania edukacyjne, wydarzenia kulturalne, zakup materiałów dydaktycznych itp.  Pomysły zgłaszane będą przez zespoły, składające się z uczniów, nauczycieli i rodziców. Najlepsze projekty zostaną dofinansowane. Każda z zaangażowanych szkół dostanie na ich zrealizowanie 20 tys. zł. W trakcie trwania projektu w szkołach zostaną przeprowadzone także warsztaty, które obejmą zajęcia z zakresu promocji, tworzenia projektu, świadomości obywatelskiej i pracy zespołowej.

Celem „Szkoły partycypacji” jest podniesienie świadomości i aktywności uczniów na polu decydowania o finansach szkoły. Chcemy wypracować skuteczny system wdrażania budżetu partycypacyjnego który jest demokratyczną formą podejmowania decyzji w sprawie rozporządzania budżetem publicznym. Każdy z członków zbiorowości ma prawo głosu w kwestii wydatków. Dzięki temu młodzież będzie miał możliwość nauczenia się przedsiębiorczości i gospodarności. Projekt ma pozytywnie wpłynąć na zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczne i obywatelskie. Działania w ramach „Szkoły partycypacji” będą doskonałą nauką praktyczną i nowym, ciekawym doświadczeniem, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

Projekt jest realizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Urząd Miasta Rybnika, kieleckie stowarzyszenie Edukacja przez Internet, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz portugalską organizację ECOS - Cooperativa de Educaçao.