Sylwetki kandydatów do Rybnickiej Rady Seniorów

Przedstawiamy sylwetki kandydatów do Rybnickiej Rady Seniorów.

 

Kandydat: Alicja Dziwoki ur. 28.6.1944 r.
zam. Rybnik - Popielów

 

Zgłaszający: Klub Seniora Radziejów w Rybniku

 

Kandydatka jest współzałożycielem Stowarzyszenia „Klub Seniora Radziejów”. Pełniła funkcję skarbnika, obecnie jest Przewodniczącą Klubu. Jest bez reszty zaangażowana we wszystko co robi. Ponadto jest osobą dobrze zorganizowaną, rzetelną i kompetentną, której leży na sercu dobro seniorów. Organizuje spotkania w dzielnicy, wycieczki, pielgrzymki oraz odwiedziny najstarszych. Jest osobą dyspozycyjną.


Kandydat: Jolanta Groborz ur. 9.2.1949 r.
zam. Rybnik - Nowiny

 

Zgłaszający: Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Rybniku

 

Kandydatka jest członkiem Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów przy ZO ZNP w Rybniku. Jest osobą kreatywną i przedsiębiorczą. Wspiera wiele osób w podeszłym wieku i służy im pomocą. Od 2001 roku pełni funkcję ławnika sądowego, a w kadencji 2012-2015 pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Ławniczego.


 

Kandydat: Barbara Natkaniec ur. 9.1.1942 r.
zam. Rybnik - Meksyk


Zgłaszający: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku

 

Kandydatka jest bardzo aktywnym członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku od momentu jego założenia. Przez dwie kadencje pełniła funkcję członka Zarządu, obecnie pełni funkcję zastępcy prezesa. Jest autorką programu współpracy międzypokoleniowej i osobą odpowiedzialną za jego realizację. Zna specyfikę pracy organizacji pozarządowych oraz problemy ludzi starszych. Uczestniczyła w wielu szkoleniach, konferencjach regionalnych i ogólnopolskich, które były poświęcone problematyce osób starszych. Jest świetnym organizatorem oraz posiada umiejętność pracy w zespole. Posiada wykształcenie średnie techniczne.


 

Kandydat: Wanda Korzuch ur. 17.10.1944 r.
zam. Rybnik - Centrum

 

Zgłaszający: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku

 

Kandydatka jest aktywnym członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku od momentu jego założenia. Pełniła funkcję sekretarza Zarządu. Obecnie aktywnie działa w sekcji plastycznej „Impresja”. Posiada znajomość specyfiki pracy organizacji pozarządowych. Jest autorką wielu projektów grantowych. Uczestniczyła w konferencjach regionalnych i ogólnopolskich, na których poruszane były problemy ludzi starszych. Jest dobrym organizatorem. Posiada wykształcenie wyższe techniczne.


Kandydat: Stanisław Fliegel ur. 8.5.1932 r.
zam. Rybnik - Centrum

 

Zgłaszający: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rybniku

 

Kandydat jest długoletnim członkiem Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rybniku i inicjatorem działalności na rzecz osób starszych. W działalności związkowej wyróżnia się dużą operatywnością i troską w stosunku do osób potrzebujących pomocy w trudnych chwilach życiowych, jest czuły i wrażliwy na ich krzywdę. Ponadto jest osobą koleżeńską a zarazem stanowczą i uczciwą. Zawsze pozytywnie odnosi się na temat rozbudowującego się i piękniejącego Miasta Rybnika. Nie jest członkiem żadnej organizacji partyjnej.


Kandydat: Bronisława Mirowska ur. 12.11.1939 r.
zam. Rybnik - Pólnoc


Zgłaszający: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rybniku

 

Kandydatka urodziła się i zamieszkuje stale w Rybniku. Jest długoletnim członkiem i działaczem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Rejonowego w Rybniku. W swojej pracy wykazuje duże zaangażowanie w powierzonych jej obowiązkach. Jest sumienna i obowiązkowa i ma na uwadze zawsze dobro zrzeszonych członków. Praca wśród ludzi starszych sprawia jej duże zadowolenie Jest dobrym organizatorem imprez dla seniorów tj. wycieczek, spotkań itp. Służy pomocą ludziom chorym. Cieszy ją każda inwestycja rozbudowującego się i piękniejącego Miasta Rybnika oraz dobra praca Urzędu Miejskiego.


Kandydat: Andrzej Oświecimski, ur. 2.1.1939 r.
zam. Rybnik – Paruszowiec - Piaski

 

Zgłaszający: Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku Zarząd Oddziału Rejonowego w Rybniku

 

Kandydat jest Radnym Miasta Rybnika, aktywnym wieloletnim działaczem Rady Dzielnicy Paruszowiec - Piaski. Przewodniczący czynnie uczestniczy w działalności koła. Jest osobą komunikatywną, aktywną, wykazującą się zdolnościami organizacyjnymi, co wielokrotnie udowodnił. Interesuje się sportem, problemami i pomocą na rzecz mieszkańców Miasta Rybnika.


 

Kandydat: Alfred Frelich, ur. 10.6.1940 r.
zam. Rybnik - Popielów

 

Zgłaszający: Fundacja „Byle do Wiosny” w Rybniku

 

Kandydat jest wieloletnim członkiem Koła Emerytów i Rencistów w Rybniku. Zajmuje się aktywizowaniem seniorów w dzielnicach Popielów i Radziejów poprzez organizowanie wyjazdów, spotkań okolicznościowych oraz tematycznych, związanych z kulturą i historią regionu. W ubiegłym roku zorganizował grupę osób uczestniczących w projekcie ASOS, organizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Popielowie.


Kandydat: Henryk Adamczyk, ur. 9.1.1944 r.
zam. Rybnik - Orzepowice

 

Zgłaszający: Stowarzyszenie Zwykłe Rybnickiego Towarzystwa Dzielnicy Północ

 

Kandydat w roku 1991 był współzałożycielem, a następnie przez długie lata przewodniczącym Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 35 w Rybniku. Od roku 2002 jest przewodniczącym Klubu Seniora przy Parafii św. Floriana w Orzepowicach. Aktywnie działa na rzecz seniorów i osób starszych dzielnicy. Jest długoletnim aktywnym członkiem Rady Dzielnicy Orzepowice.


 

Kandydat: Ryszard Fuchs, ur. 7.9.1941 r.
zam. Rybnik - Meksyk


Zgłaszający: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku

 

Kandydat jest emerytowanym nadinspektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku. Wcześniej pracował na Politechnice Śląskiej, w KWK Rydułtowy oraz w Rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego (ze zmianami). Jest uznanym społecznikiem. Od lat organizuje proekologiczne konferencje naukowo-techniczne. Wniósł ogromny wkład w utworzenie wirtualnej „Izby pamięci zlikwidowanych kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego. W latach 1994 -2003 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Dzielnicy Meksyk w Rybniku. Jest aktywnym członkiem Koła Seniora przy Zarządzie Oddziału.


Kandydat: Maksymilian Tarabura, ur. 23.4.1931 r.
zam. Rybnik - Centrum


Zgłaszający: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku

 

Kandydat jest emerytowanym naczelnym inżynierem górniczym dawnego Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego (ze zmianami). Wcześniej pracował w kierownictwie Kopalń: KWK „Chwałowice” (kierownik robót górniczych), KWK „Anna” (główny inżynier górniczy), KWK „Borynia” (dyrektor kopalni). Ma wyrobiony zmysł organizatorski, udziela się społecznie. Jest aktywnym członkiem Klubu Seniora SITG przy KWK „Chwałowice”.