Sukcesy uczniów Budowlanki

Ostatni czas w Zespole Szkół Budowlanych obfitował w udział uczniów w olimpiadach zawodowych związanych z kierunkami kształcenia szkoły. Na szczęście, dla wielu z nich uczestnictwo w naukowych zmaganiach zostało uhonorowane sukcesem.

Od wielu już lat szkoła bierze udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W tym roku w dniach od 6 do 8 kwietnia 2017 w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku odbył się Finał Centralny OWiUB organizowany przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Rybnicką budowlankę godnie reprezentowali uczniowie z klasy IVbB i IIIbB Technikum Budowlanego – Sylwia Maksymiuk, Dawid Lisowski i Daniel Liszowski. Dzięki ogromnemu wkładowi pracy własnej oraz merytorycznemu wsparciu nauczycieli przedmiotów zawodowych rozwiązali oni zadania, które poziomem trudności przekraczały podstawę programową szkoły średniej i zostali: Sylwia Maksymiuk - LAUREATEM zawodów centralnych, a Dawid Lisowski i Daniel Liszowski – FINALISTAMI. Tytuły te gwarantują im celujące stopnie z przedmiotów zawodowych, zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz wymarzone indeksy na uczelnie techniczne związane z budownictwem.

Zespół Szkół Budowlanych, to nie tylko kierunki typowo związane z budownictwem, ale również – informatyka. Uczeń czwartej klasy, tego właśnie kierunku – Rafał Półgroszek wziął udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie informatyka, której XL edycja odbyła się w dniach od 31 marca do 1 kwietnia 2017 r. w Bieruniu. Rafał znalazł się grupie FINALISTÓW, którzy w nagrodę za bardzo dobry wynik otrzymali indeks na dowolny, wybrany przez siebie kierunek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z pominięciem procesu rekrutacji.

Cieszą bardzo tak wspaniałe sukcesy, zwłaszcza że poprzedzone były ciężką pracą i żmudnymi przygotowaniami uczniów do poszczególnych etapów olimpiad.

 

Tekst: ZSB