Sukces uczniów ZSB w olimpiadzie budowlanej

W kwietniu w Politechnice Lubelskiej miał miejsce finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych organizowany przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Zespół Szkół Budowlanych od lat przygotowuje swoich najlepszych uczniów do udziału w olimpiadzie.

 

W tym roku szkołę godnie reprezentowali maturzyści Technikum Budowlanego – Krzysztof STAJNO i Krzysztof ŁAZICKI. Dzięki ogromnemu wkładowi pracy własnej i merytorycznemu wsparciu nauczycieli przedmiotów zawodowych mgr inż. A.Grębockiej oraz inż. M. Czerkawskiego rozwiązali oni zadania, które poziomem trudności przekraczały podstawę programową szkoły średniej i zostali: Krzysztof STAJNO - LAUREATEM zawodów centralnych, a Krzysztof ŁAZICKI – FINALISTĄ. Tytuły te gwarantują im celujące stopnie z przedmiotów zawodowych, zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz wymarzone indeksy na uczelnie techniczne związane z budownictwem.

Tekst: ZSB