Sukces uczniów Zespołu Szkół Technicznych

W dniu 17 kwietnia 2015r trzy dwuosobowe drużyny z Zespołu Szkół Technicznych wzięły udział w XII Edycji Międzyszkolnego Konkursu Pierwszej Pomocy, którego organizatorem był Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych z Gliwic.

 

Do rywalizacji zaproszone zostały gliwickie ponadgimnazjalne szkoły zawodowe oraz szkoły będące członkiem “Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych”. Konkurs nabrał rangi międzynarodowej, gdyż uczestniczyła w nim również drużyna z Czech.

Uczniowie ZST biorący w nim udział zdobyli: II miejsce drużyna w składzie: Daria Tkocz i Tobiasz Zaczyk, III miejsce Bartosz Zych i Paweł Gromadzki oraz VI miejsce Monika Syrek i Dorota Szulik.

Konkurs polegał na udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym (pozorantom) na dwóch stanowiskach z dwoma zadaniami na każdym z nich. Musiano poradzić sobie z resuscytacją krążeniowo - oddechową z pomocą defibrylatora,
z amputacją kończyny, z zakrztuszeniem oraz podjąć odpowiednie kroki przy ratowaniu tonącego.

 

Uczniowie biorący udział w tych zawodach są członkami szkolnego koła “Pierwszej pomocy przedmedycznej i zdrowego stylu życia”

 

Opiekunem drużyny jest Jadwiga Syska.

 

Tekst: ZST