Sukces młodych górników z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku

Uczniowie Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku po raz kolejny zostali laureatami Olimpiady Wiedzy Górniczej „O złotą Lampkę”.

 

I etap olimpiady (wewnątrzszkolny) odbył się  w październiku 2011 roku. Spośród 20 uczniów wyłoniono reprezentację szkoły: Karol Witoszek, Krystian Kaczmarczyk i reprezentant rezerwowy, Paweł Holona.

 
Do II etapu olimpiady, który odbył się w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu, 19 stycznia 2012 roku przystąpiło 16 szkól: Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach, Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu, Technikum nr 6 w Jaworznie, Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach, Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach, Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju, Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach, Zespół Szkół Technicznych w Sosnowcu, Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu.

 

Do finału olimpiady zakwalifikowało się 6 szkół.

 

Finał olimpiady odbył się 19 kwietnia 2012 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu.

I miejsce Zespół Szkół Technicznych w Rybniku,
II miejsce PZS z Bierunia,
III miejsce ZSG z Łęcznej (lubelskie),
IV miejsce  ZSO z Pawłowic,
V miejsce ZSZiO w Brzeszczach,
VI miejsce zdobyła reprezentacja z ZS nr 6 w  Jastrzębiu Zdroju.
      
Uczniowie ZST w Rybniku po raz piąty z rzędu zdobyli ,,Złotą Lampkę’’, którą odebrała na finale dyrektor szkoły Grażyna Kohut. Tylko laureaci Olimpiady - zgodnie z przepisami  - zostali zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie: technik górnik, otrzymali indeksy na Politechnikę Śląską, a ponadto zdobyli cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Kompanię Węglową S.A. i Starostę Powiatu bieruńsko-lędzińskiego, i inne.
       
Opiekunką reprezentacji ZST jest pani mgr inż. Małgorzata Kunka.