Stypendium „Indeks Start2Star” dla absolwenta ZST w Rybniku

Dawid Harazim absolwent rybnickiego TYGLA jako jeden z 20 laureatów w Polsce otrzymał stypendium na cały regulaminowy okres studiów, zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia.


Indeks Start2Star to program stypendialny finansowany w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, którego organizatorem jest Fundacja 2065 im. Lesława A.Pagi. Projekt kierowany jest do szczególnie uzdolnionych maturzystów. Wsparcie finansowe ma umożliwić młodym ludziom kontynuację nauki na najlepszych uczelniach w Polsce oraz pozwolić na rozwój zainteresowań. 


Jest to ogromny sukces młodego rybniczanina. Stypendium otrzymał za osiągnięcia jakie uzyskał w trakcie nauki w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku. W trakcie czterech lat kształcił się w zawodzie technik mechatronik. W tym czasie stworzył wiele ciekawych modeli m.in. wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz został finalistą ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Reprezentował szkołę w kraju i poza jej granicami. Prezentował swoje prace i osiągnięcia m.in. w Turcji, Czechach i Słowacji oraz podczas różnych festiwali nauki w Polsce. Jest Prymusem Rybnika oraz stypendystą Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania. Jesteśmy przekonani, że Dawid Harazim będzie w przyszłości znanym i cenionym naukowcem oraz twórcą innowacyjnych urządzeń.

 

Tekst: ZST