Stypendia dla uczniów

Miasto Rybnik przystąpiło do projektu systemowego "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" w województwie śląskim.

 

Kryteria oraz szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dla uczniów zamieszczone są w regulaminie.

 

Regulamin przyznawania stypendiów