Staże uczniów „Budowlanki” 2017

Maj to dla uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku z kierunku technik budownictwa oraz technik urządzeń sanitarnych miesiąc praktyk. W tym roku w ramach programu Erasmus+ „Mobilność – tego oczekuje Unia Europejska” 13 uczniów klas trzecich ZSB miało możliwość odbycia praktyk zagranicznych w Niemczech, zaś 8 osób w tym czasie wyjechało do Portugalii.

Głównym celem projektu było poznanie organizacji pracy i sposobu funkcjonowania niemieckich i portugalskich firm, stosowanych w nich technologii oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zawodzie, umiejętności językowych, a także zwiększenie szans na zatrudnienie w wybranym przez siebie zawodzie, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

 

Przygotowania do wyjazdu rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. W ramach przygotowań zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia z przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Zajęcia te miały na celu przygotowanie beneficjentów do praktyk za granicą.

 

W trakcie trwającego 4 tygodnie stażu uczniowie mieli okazję poznać praktyczne strony swojej przyszłej profesji. Poznali sposób funkcjonowania firm o charakterze wykonawczym, związanych z robotami budowlanymi i sanitarnymi. Zapoznali się z przebiegiem prac w różnych technologiach i na różnym etapie ich wykonania. Beneficjenci podejmowali swoje obowiązki w sposób aktywny, odpowiedzialny i ambitny, za co byli chwaleni przez pracowników i właścicieli firm.

Pobyt na stażach zagranicznych to nie tylko doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach swojego zawodu, ale również liczne okazje do podnoszenia swoich kompetencji językowych, do czego przyczynili się zarówno lokalni mieszkańcy, stażyści z innych europejskich krajów, a także pracodawcy i partnerzy z Niemiec i Portugalii. Uczniowie poznali kulturę i sposób bycia mieszkańców, a także kuchnię typową dla poszczególnych krajów. Dni wolne od pracy uczniowie spędzali na poznawaniu Berlina oraz Bragi.

Praktyka zawodowa w ramach programu Erasmus + była nowym i cennym doświadczeniem dla uczniów. Podniosła umiejętności komunikacyjne i wpłynęła znacząco nie tylko na rozwój zawodowy, kulturowy, ale także na ich tolerancję i otwartość na świat. Dzięki stażom uczniowie przekonali się,
że są wartościowymi ludźmi, którzy dzięki chęci uczenia się i otwartości na świat mogą znaleźć odpowiednie dla siebie miejsce, zarówno w kraju, jak i za granicą.