Spotkanie uczniów ZSE-U w Rybniku z Heraklitem z Efezu w wiedeńskiej firmie LKW Walter…

17 listopada 2017 r. skoro świt uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno Usługowych w Rybniku wyruszyli do Wiednia, by już o 9.00 rano przekroczyć progi wiedeńskiego przedsiębiorstwa specjalizującego się w organizowaniu międzynarodowego transportu.

 

Prezentacja filmu i prelekcja w sali konferencyjnej firmy, odwiedzenie wybranych działów, możliwość przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z przedstawicielami partnerskich firm, rozmowy z pracownikami uświadomiły im, jakie umiejętności i cechy osobowości są pożądane na współczesnym europejskim rynku pracy. Kiedy spotkali się z absolwentami szkoły – Arturem Gojnym i Lidką Kciuk, którzy od kilku lat pracują w LKW Walter, nabrali przekonania, że im też może się udać, ale trzeba działać już dziś. Dlatego też niektórzy z nich przystąpili do pierwszej w życiu rozmowy kwalifikacyjnej - przeprowadzonej w języku niemieckim! Efekt? Dwoje uczniów z klasy ekonomicznej - Aleksandra Juraszczyk i Wiktor Mandel - odbędzie staż zawodowy w Wiedniu.

 

Organizatorzy wyjazdu – pani dyrektor Katarzyna Sładczyk i pani Katarzyna Zdrzałek - zadbały też o dostarczenie uczniom przeżyć estetycznych, bo listopadowe popołudnie spędzili w centrum Wiednia, zwiedzając galerię malarską Albertina z płótnami Bruegela, Rafaela, Moneta, Picassa, Chagalla oraz podziwiając imponujące zbiory Austriackiej Biblioteki Narodowej. Był też czas na zakupy na świątecznym jarmarku.

 

Wizyta w stolicy Austrii przekonała rybnicką młodzież, że misja LKW Walter wyrażona w słowach Heraklita z Efezu „panta rhei” trafnie charakteryzuje nie tylko płynny przewóz ładunków, ale przede wszystkim ilustruje ważną cechę współczesnego świata – jego różnorodność i nieustanną zmienność. Wiedzą już na pewno, że mogą zmieniać swoje życie i samodzielnie kształtować zawodową karierę! Może w LKW Walter…?

 

Tekst: ZSEU

 

Wieden 1

Wieden 2

Wieden 3

Wieden 4

Wieden 5