Spotkanie uczniów Gimnazjum nr 4 w Rybniku z lekarzami z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii – Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

W Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku realizowany jest program innowacji „Gimnazjalny Kodeks Walki z Rakiem” w ramach którego podejmowanych jest szereg działań z zakresu edukacji onkologicznej koordynowanych przez nauczyciela biologii Anetę Kuźnik.

 

Istotnym punktem programu była organizacja zajęć dla uczniów z lekarzami z Centrum Onkologii w Gliwicach. 17 i 24 października 2014 r. szkołę odwiedziło dwóch zaproszonych lekarzy – dr Piotr Wojcieszek i lek. med. Piotr Malec, którzy przeprowadzili 4 –godzinne zajęcia dla uczniów o następującej tematyce:

8:00-8:45 “Rak szyjki macicy jako choroba przenoszona drogą płciową” dr Piotr Wojcieszek
8:50-9:35 “Nie palę tytoniu, zagrożenia związane z innymi czynnikami ryzyka chorób nowotworowych” dr Piotr Wojcieszek
9:45-10:30 “Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi” lek. med. Piotr Malec
10:40-11:25 „Instruktaż samobadania piersi na fantomie” lek. med. Piotr Malec.

Tematyka zajęć odnosiła się przede wszystkim do najczęstszych nowotworów występujących u kobiet, programów wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, dlatego w zajęciach wzięły udział uczennice klas III, a także zainteresowani nauczyciele, szkolna pielęgniarka i pedagog.

 

Były to nie tylko ciekawe wykłady, ale także zajęcia praktyczne, na których każda uczestniczka zajęć miała okazję wykonać badanie piersi na fantomie i wykryć nieprawidłowości w ich budowie, czyli ukryte guzy o różnej wielkości. Ponadto lekarze opowiadali o swojej codziennej pracy w Centrum Onkologii w Gliwicach.

 

Ogromna wiedza jaką zdobyły uczennice wpłynie zapewne na wzrost ich świadomości onkologicznej. Być może po zajęciach w domach rodzinnych spytały mamę, babcię, ciocię lub starszą siostrę, czy wykonują zalecane badania cytologiczne lub mammograficzne i czy potrafią wykonać samobadanie piersi?

Tekst: Aneta Kuźnik