Zaczerpnij wiedzy

001W październiku i listopadzie br. odbywały się spotkania rodziców dzieci 5-letnich w rybnickich szkołach podstawowych. Tematem spotkań była organizacja roku szkolnego pierwszoklasistów.

Podczas wizyty w szkole rodzice mogli poznać dyrektora/dyrektorkę placówki, obejrzeć pomieszczenia i zapoznać się z nowym programem nauczania.

W Szkole Podstawowej nr 27 w Rybniku – dyrektorka szkoły pani Bogusława Martyna „dokonała prezentacji szkoły w zakresie rozwoju zainteresowań dzieci, a także obszernie przedstawiła zajęcia wspierające pracę ucznia napotykającego specjalne trudności w uczeniu się” – relacjonuje pani Lidia Brachaczek. Ponadto, przedstawiciel rodziców pierwszoklasistów – pan Bogdan Kloch opowiedział o obawach, jakie sam odczuwał wysyłając swoje 6-letnie dziecko do I klasy. Wątpliwości okazały się bezpodstawne. Szkoła oferowała przyjazny, kameralny nastrój, doskonale wyposażone sale i bardzo dobrze zorganizowaną pracę opiekuńczo-wychowawczą świetlicy szkolnej.

Mamy nadzieję, że adaptacja rodziców w środowisku wczesnoszkolnym będzie sprzyjała edukacji szkolnej ich 6-letnich dzieci.