Śląski Konkursu Języka Niemieckiego

Dwie uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku, Vanessa Guzy z klasy 1d oraz Dagmara Wójcik z klasy 3f, wzięły udział w finale Śląskiego Konkursu Języka Niemieckiego, który odbył się w ZSTiO w Chorzowie.

 

Finał był poprzedzony eliminacjami szkolnymi oraz II etapem, który odbył się w Chorzowie. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością struktur leksykalno-gramatycznych, umiejętnością rozumienia ze słuchu i pisania tekstu w języku obcym.

 

W finale uczennice zaprezentowały wybrane przez siebie tematy w języku niemieckim. Vanessa Guzy przedstawiła prezentację na temat filmu niemieckiego, za którą otrzymała II miejsce, a prezentacja Dagmary Wójcik dotyczyła muzyki niemieckiej, za co otrzymała wyróżnienie.

 

Tekst: ZS 1

 

Vanessa Guzy Dagmara Wojcik