Sesja MRM - 30.04.12

W poniedziałek 30 kwietnia 2012 r. w sali 108 rybnickiego Urzędu Miasta o godz. 15:00 odbędzie się uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miasta, podczas której swój mandat złożą radni przystępujący w tym roku do egzaminu dojrzałości.

 

Na samym początku sesji radni kończący kadencję otrzymają podziękowania za dotychczasowy wysiłek włożony w funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta. Porządek obrad przewiduje także podsumowanie tegorocznych Targów Edukacji, które odbyły się 21 marca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych oraz w Zespole Szkół Wyższych, w ramach których Młodzieżowa Rada promowała swoją działalność. Radni omówią również wydarzenia, którym poświęcą się w najbliższym czasie, a które będą dotyczyły: konkursu fotograficznego „Ekologiczny Rybnik oczami młodych”, organizacji obchodów Dnia Dziecka oraz wspólnego wyjazdu integracyjnego.

 

Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika działa od czerwca 2001 r. Członkowie Rady inicjują działania z zakresu nauki, kultury czy sportu, dotyczące w szczególności młodych mieszkańców Rybnika. Wśród najważniejszych wydarzeń organizowanych przez młodzieżowych radnych można wymienić chociażby coroczną akcję „Czapka św. Mikołaja” na rzecz najbardziej potrzebujących rodzin, czy tegoroczny „Charytatywny wieczór humoru”, z którego dochód został przekazany na dzieci dotknięte chorobą nowotworową.

 

Więcej informacji na stronie: www.mrm.rybnik.pl