Sesja MRM - 23.02.2011

W czwartek 23 lutego br odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Podczas spotkania podsumowano akcję „Czapka św. Mikołaja”, w której zebrano ponad 20 000 zł.

 

Tym razem zwrócono się w stronę zaangażowanych wolontariuszy, którzy za swoją energię i wytrwałość otrzymali od Prezydenta Miasta podziękowania i drobne upominki. Podziękowania złożono także osobom dbającym o techniczną stronę akcji, m.in. Januszowi Rzymankowi, który zajmował się oprawą multimedialną, tworzył filmy promujące działania „Czapki św. Mikołaja” i podsumowujące relacje, w których niejednokrotnie podkreślał wagę idei, jaką jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Ponadto, podsumowano akcję „Charytatywny wieczór humoru”, w którego organizację włączyli się młodzi radni zachęcając do zakupienia biletów-cegiełek na rzecz dzieci chorych na raka siatkówki.

 

Młodzi radni obradowali również nad przyszłymi Targami Edukacyjnymi, ustalając kwestie organizacyjne stoiska Młodzieżowej Rady Miasta, przy którym będzie można zapoznać się z działalnością MRM, szczegółami prowadzonych cyklicznie akcji społecznych i samymi członkami rady. Przygotowanie materiałów promocyjnych – to standardowe elementy organizowania targów. Przypomnijmy tylko, że Rybnickie Targi Edukacyjne odbędą się 21 marca 2012 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

 

Podczas sesji także omówiono wstępne ustalenia dotyczące konkursu fotograficznego „Ekologiczny Rybnik Oczami Młodych”.

 

Na koniec głos zabrał Prezydent Miasta, który zachęcał młodzież do angażowania się w przedsięwzięcia planowane na rok 2012.

 

Sesja MRM - prezentacja