Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Miasto Rybnik w 2021 r. otrzymało 94.865,00 zł na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dotacja celowa została przyznana dla 251 uczniów rybnickich szkół ponadpodstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Szczegóły Programu: https://kuratorium.katowice.pl/index.php/ksztalcenie-i-wychowanie/ksztalcenie-integracyjne-i-specjalne/rzadowe-wsparcie-dla-niepelnosprawnych-uczniow-na-zakup-podrecznikow-oraz-materialow-edukacyjnych-i-cwiczeniowych/