Rybnik – tu dzieci i ryby mają głos!

"Rybnik – tu dzieci i ryby mają głos!" to projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Oświatowe "Rodzice - Dzieciom" w partnerstwie z Urzędem Miasta Rybnika.

Projekt ma na celu zbudowanie podwalin pod aktywizację obywatelską dzieci i młodzieży oraz stworzenie nowej polityki lokalnej w tym zakresie. Działania zaplanowane w projekcie można podzielić na 3 główne obszary:

  • wdrożenie w grupie dzieci w wieku 7-9 lat elementarnego narzędzia budowania kultury obywatelskiej, jakim jest debata (umiejętność dyskutowania, argumentowania, rozwiązywania problemów, wypracowywania kompromisu);
  • zaangażowanie młodzieży w stworzenie nowej polityki lokalnej dot. Strategii Miasta Rybnik dla Młodych;
  • uruchomienie 2 wirtualnych platform współpracy w celu rozwijania idei oraz zapewnienia trwałości (sieć dla nauczycieli - kształtowanie umiejętności prowadzenia debaty) oraz dla NGO (działających na rzecz młodych).

 

Działania będą realizowane od października 2022 r. do grudnia 2023 r.

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

Więcej informacji na stronie https://www.ssp.rybnik.pl/index.php/2022/10/18/rybnik-tu-dzieci-i-ryby-maja-glos/

 

Logo