Rybnickie szkoły wśród laureatów konkursu Prezydenta Miasta „O ładniejszy Rybnik”

Zakończono 23 edycję konkursu Prezydenta Miasta „O ładniejszy Rybnik”. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: najładniej zagospodarowany teren wokół budynków prywatnych, najlepiej urządzony i utrzymany teren wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych, administrowanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp. oraz najładniej urządzone otoczenie pawilonów handlowych i innych obiektów użyteczności publicznej.

W trzeciej kategorii komisja konkursowa postanowiła przyznać:

I miejsce i nagrodę Szkole Podstawowej nr 2 (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10),
ul. Wodzisławska 46,
II miejsce i nagrodę Zespołowi Szkół Technicznych, ul. Kościuszki 5.

 

Dodatkowo doceniając wysiłek wkładany w prowadzenie przyszkolnego ogródka komisja wyróżniła dyplomem pamiątkowym oraz książką Szkołę Podstawową nr 13, ul. 1 Maja 51.

 

Gratulujemy!

 

sp 02 mae

zst mae

sp nr 13 mae