Rybnicki ZST - laureatem Śląskiej Nagrody Jakości

W dniu 20 maja 2013r. w Sali Cesarskiej Hotelu „Arsenal Palace” w Chorzowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród XV Edycji Konkursu „Śląskiej Nagrody Jakości”  i III Edycji Programu „Stawiamy na Jakość”. Organizatorem była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

 

Zdobycie nagrody jest potwierdzeniem zbiorowego wysiłku pracowników zorientowanego na ustawiczne doskonalenie zarządzania jakością we wszystkich aspektach, sferach i efektach działalności jednostki.
Laureat Śląskiej Nagrody Jakości staje się wzorem dla innych polskich organizacji w dziedzinie jakości.
Laureatem XV Edycji Śląskiej Nagrody Jakości w kategorii: organizacja edukacyjna został Zespół Szkół Technicznych w Rybniku. Nagrodę odebrała pani Grażyna Kohut - dyrektor szkoły, która w krótkiej wypowiedzi podkreśliła, że Śląsk to tradycje, kultura, konkretny system wartości i etos pracy.
Eksperci Konkursu jako mocne strony ZST wskazali między innymi widoczne zaangażowanie i pasję dyrektora szkoły, stworzenie dobrych warunków pracy i rozwoju pracowników, wykorzystywanie dobrych praktyk z podobnych zagranicznych organizacji oraz wysoką ocenę szkoły w regionie i zdobyte 20 miejsce wśród szkół technicznych w rankingu „Rzeczpospolitej”.
Nagrody przyznała Kapituła pod honorowym patronatem Wojewody Śląskiego - Zygmunta Łukaszczyka oraz Marszałka Województwa Śląskiego - Mirosława Sekuły.
Nagrody wręczali: Mirosław Sekuła - Marszałek Województwa Śląskiego, Andrzej Gościniak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego i Tadeusz Donocik - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Wśród laureatów znaleźli się również w kategorii: wielkie przedsiębiorstwo - Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Ziemowit”, TAURON Wytwarzanie S.A. , ZEC S.A. w Katowicach.
Laureatami Śląskiej Indywidualnej Nagrody Jakości zostali: Gabriela Lenartowicz - Prezes Zarządu WFOŚIGW w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Rektor Magnificencja Wiesław Banyś, Piotr Wojaczek - Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Sfery Ekonomicznej S.A.
Laureatem Śląskiej Honorowej Nagrody Jakości został Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk.
Gala zakończyła się koncertem Zespołu Jazzowego „Buttercup”. Zespół wykonał standardy muzyki amerykańskiej oraz polskiej we własnych jazzowych aranżacjach.
Rybnickiemu „TYGLOWI” gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

sqtlg93o