Rybnicki TYGIEL współpracuje z Wojskową Akademią Techniczną

Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica z rybnickiego Zespołu Szkół Technicznych, popularnego „TYGLA” zostało zakwalifikowane - spośród 15 techników w Polsce - do realizacji projektu unijnego „Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!”.

 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, w partnerstwie z Powiatem Augustowskim, reprezentowanym przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie, realizuje projekt, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych, a w konsekwencji podniesienie poziomu przygotowania uczniów i uczennic do podjęcia studiów na kierunkach matematyczno - przyrodniczych i technicznych.

W projekcie realizowane są interdyscyplinarne programy nauczania dla poziomu rozszerzonego z matematyki, fizyki, biologii i chemii. W ZST programem objęta została klasa druga kształcąca się w zawodzie technik mechatronik, a więc klasa w której treści nauczania oparte są o wiedzę interdyscyplinarną związaną z elastycznym rozumowaniem i rozwiązywaniem problemów.

Oprócz obowiązkowych zajęć lekcyjnych uczniowie wezmą udział w zajęciach interdyscyplinarnego koła matematyczno - fizycznego realizowanego w ramach projektu. Ponadto dla uczniów szczególnie uzdolnionych, uczęszczających na zajęcia koła  matematyczno – fizycznego, zostaną zorganizowane obozy naukowe oraz wykłady
w Wojskowej Akademii Technicznej.

Innowacyjność programów zostanie wzmocniona dzięki platformie e-learningowej, na której znajdą się opracowane moduły lekcji, doświadczenia, zadania, filmy, gry edukacyjne, scenariusze lekcji itp.

 

Szkoła w ramach projektu już otrzymała tablicę interaktywną z projektorem i oprogramowaniem oraz kamerę. Dzięki temu prowadzenie lekcji jest łatwiejsze, a dla uczniów ciekawsze.

 

Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie z Wojskową Akademią Techniczną podniesie jakość pracy naszej szkoły, ugruntuje jej rangę w subregionie, a także wzmocni pozycję Rybnika na mapie edukacyjnej Polski.

 

Tekst: ZST