Rybnicki „Tygiel” laureatem Godła Polish Product – Technikum Roku 2012

Zespół Szkół Technicznych otrzymał wyróżnienie Technikum Roku 2012.Kapituła Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej przyznała te wyróżnienia wyjątkowym obiektom edukacyjnym na terenie Polski.

Wyróżnione technikum zapewnia swoim uczniom bogatą ofertę zajęć nie tylko obowiązkowych, ale również pozalekcyjnych w postaci kół zainteresowań oraz zajęć praktycznych prowadzonych w rzetelny i przystępny sposób. To kompetentna kadra wybitnych nauczycieli oraz komfortowe warunki nauki sprzyjające również dobrej atmosferze. To szkoła, dzięki której uczeń może swobodnie rozwijać swoje talenty oraz zostanie jak najlepiej przygotowany do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu – matury oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a co za tym idzie dalszej ścieżki zawodowej.

Przyznane wyróżnienie jest potwierdzeniem najwyższych standardów. Laureat  konkursu to placówka, która wychodzi naprzeciw wyzwaniom i umiejętnie zarządza własnymi zasobami.

 

Gala finałowa Konkursu odbędzie się 25 lutego 2013r. w Warszawie. Na gali pani Dyrektor ZST Grażyna Kohut odbierze godło „Technikum Roku 2012” w postaci grawerowanego certyfikatu przyznanego na okres 12 kolejnych miesięcy liczonych od dnia ich nadania. Ponadto laureaci otrzymują logotypy, którymi można się posługiwać w komunikacji marketingowej i portalach. Certyfikaty w kolejnych latach określane są na podstawie odrębnych działań.

 

Ogłoszenie Laureatów Programu odbędzie się na łamach ogólnopolskich mediów: VIP, Świat Elit, Fakty i Eurostyl, a także na łamach prasy ogólnopolskiej i portali internetowych.

 

Tekst: ZST