Rybnickie szkoły promują zdrowie

Dwie rybnickie szkoły, Gimnazjum Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku i Szkoła Podstawowa Nr 26 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku, zostały przyjęte do krajowej sieci „Szkół promujących zdrowie".

 

O Certyfikat przyznawany przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie" mogły ubiegać się szkoły należące do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie co najmniej przez 3 lata.

 

Są to szkoły, które podejmują systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej promocji zdrowia. Tworzą warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej, samodzielnie diagnozują swoje problemy, podejmują inicjatywy służące rozwiązywaniu tych problemów oraz dokonują ewaluacji swoich działań.

 

Szkoły promujące zdrowie planują swoją pracę i podejmują działania w oparciu o pięć standardów szkoły promującej zdrowie:

 1. Pomagają członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. Zarządzają projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
  - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej,
  - skuteczności i długofalowości działań.
 3. Prowadzą edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dążą do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
 4. Tworzą klimat społeczny sprzyjający:
  - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
  - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społecznością lokalną.
 5. Tworzą środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

 
Przynależnością do krajowej sieci może pochwalić się obecnie 91  szkół w Polsce.

 

Więcej TUTAJ