Rybniccy Prymusi w roku szkolnym 2012/2013

25 czerwca 2013 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. K. i A. Szafranków wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie rybnickich placówek oświatowych.

 

Tytuł Rybnickiego Prymusa w 3 kategoriach (kultura, nauka, sport) otrzymało 131 uczniów.

 

Stypendia za wyniki w nauce otrzymało łącznie 60 osób.

 

 

rybniccy Prymusi

 

rybniccy Stypendyści