Rybniccy licealiści w Śląskim Ogrodzie Botanicznym

Już od paru lat rybnickie IV LO im. M. Kopernika systematycznie współpracuje ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie.

 

Wszystko za sprawą charyzmatycznego nauczyciela – Mirosława Paprotnego, który skutecznie zachęca swoich uczniów do poznawania świata w nieco inny  niż zazwyczaj sposób. Młodzież podczas wizyt w Śląskim Ogrodzie Botanicznym bierze udział w rozmaitych zajęciach przyrodniczych, wycieczkach terenowych czy też świętach ekologicznych, pogłębiając w ten sposób wiedzę i doskonaląc swoje umiejętności. Również ten rok szkolny uczniowie rozpoczęli  w Ogrodzie. We wrześniu i październiku do ŚOB wraz z opiekunami przyjechało aż pięć klas, w tym dwie o profilu przyrodniczym. Uczniowie brali udział w warsztatach terenowych, ucząc się m.in. rozpoznawać siedliska czy ustalać wiek drzew. Natomiast w ogrodowym Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej młodzież, pracując na profesjonalnych mikroskopach, uczyła się genetyki, brała udział w warsztacie dot. semiotyki oraz uczestniczyła w zajęciach "Rośliny w służbie człowieka". – Z pewnością działania te będą kontynuowane, z korzyścią dla naukowych i poznawczych pasji uczniów – deklaruje nauczyciel.

 

Notatka prasowa

 

sob ivlo