Rusza nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Rusza nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2018/2019

 

a) Do klas pierwszych szkół podstawowych zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola oraz wszystkie chętne dzieci sześcioletnie (nawet te, które już potwierdziły wolę kontynuacji edukacji przedszkolnej – jeżeli rodzice zmienili zdanie).

 

b) W tym roku wszystkie 32 szkoły podstawowe otwierają klasy pierwsze.

 

c) Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 5 marca (od godz. 8.00) do 20 marca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny rybnik.elemento.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

 

d) Dla kandydatów, którzy nie chcą uczęszczać do swoich szkół obwodowych postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 5 marca (od godz. 8.00) do 20 marca br. (do godz. 15.00) - rybnik.elemento.pl

 

e) Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy chcą uczęszczać do klas sportowych – szachowej w Szkole Podstawowej nr 2 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10) oraz wielodyscyplinowej (piłka nożna, lekkoatletyka i judo) w Szkole Podstawowej nr 31 (Zespół Szkół nr 3) jest prowadzone w krótszym terminie. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 5 marca (od godz. 8.00) do 13 marca br. (do godz. 15.00) więcej informacji w szkole.

 

f) Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”.

 

g) We wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej można wskazać trzy szkoły. Należy tam określić kolejność wybranych szkół (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

h) Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą 5 kwietnia (listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych szkół).

 

i) Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 5 kwietnia do 12 kwietnia br. (do godz. 15.00).