Rozdano stypendia MEN i Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów

Przedstawiciele ponad 60 stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej z całego kraju wzięli udział w uroczystym wręczeniu stypendiów dla najzdolniejszych uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe.

 

W tym gronie znalazł się Robert Ferens z II LO, wyróżniony stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Adam Kucz i Wojciech Smołka z Gimnazjum nr 18 w Rybniku, którzy otrzymali stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły maturalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskał najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Za wyniki w minionym roku szkolnym Prezes Rady Ministrów przyznał 3918 stypendiów. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa w dwóch ratach i wynosi 2580 zł.

 

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową. Stypendium ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej i wynosi 3 tys. zł.

 

Tekst: ZS 2