Rekrutacja do szkół podstawowych

Zaktualizowany został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

Zarządzenie nr 227/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2020 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym (rtf, 126 KB)