Rekrutacja do szkół podstawowych 2021/2022

Określony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

Zarządzenie 19/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym (pdf, 203 KB)