Rekrutacja do szkół podstawowych

Określony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

ZARZĄDZENIE 21/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym