Ratujemy życie - druga edycja

26 kwietnia w Zespole Szkół nr 5 w Rybniku odbyła się II edycja Międzygimnazjalnego Konkursu z edukacji dla bezpieczeństwa „I ty możesz uratować życie”, którego celem było przygotowanie młodzieży do podejmowania działania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu oraz promowanie postaw prospołecznych.

 

W konkursie uczestniczyły trzyosobowe drużyny z rybnickich gimnazjów oraz wspierający je kibice.

 

Konkurs składał się z trzech części:
- teoretycznej - testu sprawdzającego wiedzę,
- praktycznej, w trakcie trwania której ratownicy z Rybnickiego Sztabu Ratownictwa oceniali umiejętność udzielania pierwszej pomocy np. resuscytację osoby dorosłej czy ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej,
- szkoleniowej przygotowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.

 

Wszyscy byli pod wrażeniem sprawności i umiejętności strażaków. Dużym zainteresowaniem cieszył się również zaprezentowany przez nich sprzęt strażacki.

 

Współorganizatorami konkursu byli: Rada Dzielnicy Niedobczyce, Rybnicki Sztab Ratownictwa, a także Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.

 

W trakcie zmagań konkursowych najlepszymi okazali się:

 

I miejsce Gimnazjum nr 2 w Rybniku,
II miejsce Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi,
III miejsce Gimnazjum nr 13 w Rybniku.

 

Tekst: ZS5

 

II edycja Międzygimnazjalnego Konkursu z edukacji dla bezpieczeństwa „I ty możesz uratować życie”

II edycja Międzygimnazjalnego Konkursu z edukacji dla bezpieczeństwa „I ty możesz uratować życie”

II edycja Międzygimnazjalnego Konkursu z edukacji dla bezpieczeństwa „I ty możesz uratować życie”

II edycja Międzygimnazjalnego Konkursu z edukacji dla bezpieczeństwa „I ty możesz uratować życie”

II edycja Międzygimnazjalnego Konkursu z edukacji dla bezpieczeństwa „I ty możesz uratować życie”

II edycja Międzygimnazjalnego Konkursu z edukacji dla bezpieczeństwa „I ty możesz uratować życie”

II edycja Międzygimnazjalnego Konkursu z edukacji dla bezpieczeństwa „I ty możesz uratować życie”

II edycja Międzygimnazjalnego Konkursu z edukacji dla bezpieczeństwa „I ty możesz uratować życie”

II edycja Międzygimnazjalnego Konkursu z edukacji dla bezpieczeństwa „I ty możesz uratować życie”

II edycja Międzygimnazjalnego Konkursu z edukacji dla bezpieczeństwa „I ty możesz uratować życie”

II edycja Międzygimnazjalnego Konkursu z edukacji dla bezpieczeństwa „I ty możesz uratować życie”

II edycja Międzygimnazjalnego Konkursu z edukacji dla bezpieczeństwa „I ty możesz uratować życie”