"Zawodowiec - Przyszłościowiec" - konferencja

W czwartek, 11 lutego o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej (ul. św. Józefa 30 w Rybniku), rozpocznie się konferencja inaugurująca rozpoczęcie realizacji projektu: „Zawodowiec - Przyszłościowiec. Strategia modernizacji kształcenia zawodowego w Rybniku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2.

 

Projekt przewiduje realizację procesu badawczego w tym analizę sytuacji szkolnictwa zawodowego w Rybniku i analizę lokalnego rynku pracy.
Efektem i wartością dodatkową będzie opracowanie Strategii Edukacji Zawodowej dla Miasta Rybnika.

Celem konferencji będzie przedstawienie celów i założeń Projektu, wskazanie dotychczasowych doświadczeń w kształtowaniu się relacji zachodzących pomiędzy szkolnictwem zawodowym a rynkiem pracy oraz przybliżenie problematyki tworzenia strategii w kontekście edukacji.
 

Konferencja adresowana jest do przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji rynku pracy, osób związanych z edukacją, oraz wszystkich zainteresowanych problematyką edukacji zawodowej w Mieście Rybniku.

Jednocześnie zachęcamy do czynnego zaangażowania się w działania związane z Projektem.
Bliższych informacji, co do formy i zakresu współpracy, wszystkim zainteresowanym osobom udzieli dr Robert Geisler – Ekspert ds. Merytorycznych Projektu, bezpośrednio po zakończeniu oficjalnej części konferencji, tj. około godziny 12:40.