"Szkoła dobrych pomysłów"

Miasto Rybnik pozyskało środki w wysokości 2 554 970,00 zł  na realizację projektu dla 26 szkół podstawowych z Rybnika „SZKOŁA DOBRYCH POMYSŁÓW” w ramach POKL 9.1.2. Projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych przez 24 miesiące.

 

Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
- język obcy - 2 600 godz.
- zajęcia matematyczno-przyrodnicze - 4 680 godz.
- koła zainteresowań ICT - 2 600 godz.
- zajęcia z nauczania zintegrowanego - 1 560 godz.

 

Budżet projektu obejmuje zakupy pomocy dydaktycznych za 260 000,00 zł, zakupy materiałów do zajęć 130 000,00 zł, wycieczki dla uczniów, wizyty studyjne, prelekcje, konkursy, animacje lokalne, „Weekendowy Uniwersytet dla ucznia” i Festiwal nauki oraz badanie kompetencji uczniów.