"Matematyka bez granic"

W tym roku szkolnym odbyła się w naszym mieście VII edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego - "Matematyka bez granic".

 

Konkurs odbył się 26 lutego 2008 r., brali w nim udział uczniowie III klas gimnazjalnych, I klas szkół średnich naszego kraju i klas tego samego poziomu w innych krajach europejskich.
W rozwiązywaniu zadań konkursowych uczestniczyły całe klasy, a jedno zadanie uczniowie opracowywali w wybranym przez siebie języku obcym. 

 

Na terenie Rybnika koordynatorami konkursu są nauczycielki matematyki w Gimnazjum nr 1: mgr Izabela Faksa i mgr Joanna Walisko.
Zadania konkursowe przygotowywane są przez Akademię w Strasburgu, a jednym z zadań koordynatorów jest zorganizowanie środków na nagrody dla zwycięskich klas w danym regionie.
W tym roku do udziału w konkursie zgłosiły się 74 klasy ze Śląska. Można powiedzieć, że osiągnięty został cel konkursu - ukazanie matematyki jako wspólnego języka przy pomocy którego może porozumiewać się świat.

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się 28 maja 2008r. w Gimnazjum nr 1.

 

Wyniki konkursu:

 

Klasy gimnazjalne:
I miejsce - 3 a z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku
II miejsce - 3 g z Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku
III miejsce - 3 b z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku

 

Klasy ponadgimnazjalne:
I miejsce - I b z II LO w Rybniku
II miejsce - I g z I LO w Rybniku
III miejsce - I m-f z ZSO nr 1 LO w Raciborzu

 

Należy wspomnieć, iż dzięki organizacji tego konkursu w naszym regionie to rybnickie szkoły uzyskały pierwsze miejsca w Województwie Śląskim.
Cała zwycięska trójka ze szkół gimnazjalnych naszego regionu jest zwycięską trójką na Śląsku, a I b z II LO w Rybniku zajęła pierwsze miejsce na Śląsku wśród klas ponadgimnazjalnych.

Finansowe wsparcie przedsięwzięcia uzyskano z Urzędu Miasta Rybnika w postaci grantu na kwotę 1000 zł. oraz MOSiR Rybnik w postaci sześciu wejściówek dla całej klasy na basen RUDA

 

Za pomoc serdecznie dziękujemy.

 

Koordynatorzy konkursu:
mgr Izabela Faksa, mgr Joanna Walisko
Dyrektor szkoły:
mgr Mirosława Ćwięczek