Punkty opieki dziennej

Informujemy, że punkty opieki dziennej funkcjonujące w Rybniku przy ul. Wieniawskiego, ul. Poprzecznej i ul. ks. Śliwki z dniem 31 grudnia 2019 przestaną świadczyć opiekę nad dziećmi do lat 3.  Tym samym do końca bieżącego roku przestaną obowiązywać umowy na świadczenie usług opiekuńczych z rodzicami dzieci.