„Przygotuj się na przyszłość - rozwój kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży z Rybnika”

Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania realizuje projekt pt. „Przygotuj się na przyszłość” – rozwój kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży z Rybnika, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z rybnickich szkół do uczestnictwa w tym projekcie.
Wsparcie kierowane jest do 100 uczniów rybnickich szkół.

Zajęcia przeprowadzane są w następujących grupach wiekowych:
- uczniowie od 6-9 lat,
- uczniowie od 10-13 lat,
- uczniowie od 14-16 lat.

Projekt ma na celu rozwijanie uczestników kompetencji pozwalających na:
- rozbudzenie ciekawości poznawczej,
- stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia,
- inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji,
- propagowanie kultury innowacyjności,
- zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Działania w projekcie umożliwią rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych takich jak:
- umiejętności matematyczno-przyrodnicze,
- ICT,
- kreatywność,
- umiejętności pracy zespołowej,
- przedsiębiorczość.

Działania:

I. 2 wizyty studyjne na uczelni w Zabrzu (Wydział Organizacji i Zarządzania).

II. Edukacyjne kursy informatyczne - podniesienie komp. kluczowych ICT dzieci.
Ramowy program:
1. Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji
2. Tożsamość cyfrowa
3. Prawa autorskie i licencje
4. Narzędzia i ochrona danych
5. Przetwarzanie treści
6. Rozwiązywanie problemów technicznych.

III. Zajęcia warsztatowe z zakresu kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
Warsztaty obejmują następujące tematy:
1. Gdzie powstaje matematyka?
2. Zarządzanie pieniędzmi – jak policzyć ile to kosztuje?
3. Moje kieszonkowe – jak nim dobrze zarządzać?
4. Zdobywamy świat – matematyka w (u)życiu.
5. Zarządzamy informacją – matematyka w (u)życiu.
6. Fizyka matką nauk.
7. Czy chemia jest magią?

IV. Zajęcia w formie projektowej rozwijające kreatywność. Termin realizacji IX-X.2019r.
Tematyka:
1. Kreatywność jako podstawa myślenia koncepcyjnego i innowacyjnego
2. Kreatywność a rozwój mechatroniki
3. Kreatywne wykorzystanie czasu wolnego
4. Kreatywność w pracy artysty
5.Myślenie kombinacyjne, myślenie transformacyjne, eksploracje - kombinacje transformacje, ćwiczenie myślenia pytaniami, próbami i doświadczeniami.

Więcej informacji, w tym dokumenty rekrutacyjne na stronie https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/roz2/Strony/przygotujsienaprzyszlosc.aspx