"Przedszkolak - to brzmi dumnie" - konferencja projektowa

logo przedszkolak 19 maja 2013 r. o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Hotelu Olimpia w Rybniku - Kamieniu odbędzie się konferencja w ramach projektu „Przedszkolak – to brzmi dumnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt ma na celu zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W projekcie uczestniczy 15 przedszkoli z obszaru Miasta Rybnika, w ramach których uruchomiono 8 dodatkowych oddziałów dziennych oraz 7 oddziałów popołudniowych. Działania projektowe ukierunkowane są na umożliwienie szerszego dostępu do edukacji przedszkolnej również w zakresie kształcenia integracyjnyjnego.