Projekt “TEAMSS – Together Europe Achieves More In School Success”

Realizuje: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021

Budżet projektu: 24 090 EUR

Realizowany w ramach: Erasmus + Edukacja szkolna Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

Projekt ma na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie metod nauczania oraz polepszenie kompetencji kluczowych w ramach języka ojczystego, języka angielskiego oraz matematyki. Punktem wyjściowym będzie porównanie systemów edukacyjnych poszczególnych krajów pod kątem standardów wymagań w zakresie nauczanych przedmiotów: języka ojczystego, angielskiego oraz matematyki. Podczas dwuletniej współpracy nauczyciele i uczniowie będą uczestniczyć w szkoleniach, seminariach i warsztatach w poszczególnych krajach. Zdobytą wiedzą i umiejętnościami będą się dzielić w swoich szkołach. Projekt ma się przyczynić do polepszenia standardów nauczania.

Koordynator szkolny projektu: Beata Kocjan