Projekt “Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe”

Realizuje: Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.10.2020 – 31.08.2022

Budżet projektu: 39,182 euro

Realizowany w ramach: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 

Projekt skierowany jest do nauczycieli uczących w Zespole Szkół Budowlanych. Podczas projektu nauczyciele wyjadą do Portugalii i Włoch na kursy językowe oraz na zajęcia z wypalenia zawodowego i nowoczesnych metod IT w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących. Wybrani nauczyciele wyjadą na obserwację zajęć w szkole w Portugalii, a Pani Dyrektor na obserwację pracy Dyrekcji w szkole ponadpodstawowej w Portugalii. Projekt pozwoli na podniesienie jakości pracy szkoły, oraz podniesie kompetencje nauczycieli w nauczaniu.

Koordynator szkolny projektu: Jacek Szulik