Projekt „Rozumiem – działam”

Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Czas trwania projektu: 1.09.2019.-31.08.2021

Budżet projektu: 15 120,00 PLN

W ramach projektu „Rozumiem – działam” planowane są wyjazdy nauczycieli oraz kadry zarządzającej szkoły na kursy podnoszące kompetencje językowe. W projekcie weźmie udział łącznie 10 nauczycieli w tym przedstawiciele kadry zarządzającej szkoły. Spośród uczestników 6 osób odbędzie tygodniowy kurs języka angielskiego na Malcie, dwie osoby odbędą tygodniowy kurs języka hiszpańskiego w Hiszpanii oraz dwie również tygodniowy kurs języka francuskiego we Francji. Mobilności realizowane będą w dni wolne od zajęć dydaktycznych w czasie ferii letnich 2020.
Celem projektu jest:
• podniesienia poziomu języka o jeden stopień wg ESOW,
• dzielenie się pozyskaną wiedzą z pozostałymi nauczycielami działającymi w określonych obszarach nauczania,
• unowocześnienie programów nauczania zgodnie z potrzebami, umiejętnościami i oczekiwaniami uczniów (np. w zakresie słownictwa definiującego branżowe terminy i rozwiązania które nie mają odpowiednika w języku polskim),
• wprowadzenie nauczania przedmiotów zawodowych ekonomicznych, gastronomicznych, hotelarskich, związanych z reklamą metodą CLIL lub z elementami języka obcego.

Koordynator szkolny projektu – Joanna Nowak