Projekt „ROOTS AND WINGS”

Realizuje: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Czas trwania projektu: 01.09.2019-31.08.2021

Budżet projektu: 19 469 Euro

 

Główne cele projektu:

Projekt "ROOTS AND WINGS" jest partnerstwem sześciu szkół z Polski, Rumunii, Norwegii, Szwecji, Czech i Słowacji, które zajmują się edukacją uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (upośledzenia sprzężone, Autyzm, Asperger, upośledzenie umysłowe) lub dziećmi zagrożonymi wykluczeniem (np Romowie).

Celem projektu jest zapobieganie wczesnemu opuszczaniu szkoły i kolejnym społecznym wykluczeniom uczniów.

Podczas pierwszego roku projektu uczniowie będą odkrywać i dzieli się wiadomościami o swoich korzeniach-kulturalnym, narodowym i językowym dziedzictwie i będą się dzielić tym dziedzictwem wzajemnie z innymi krajami.

W trakcie trwania drugiego roku projektu uczniowie będą zaangażowani w odkrywanie i ewaluowanie ich umiejętności i mocnych stron oraz przygotują swego rodzaju "Plan na lot" w przyszłość.

Rezultatami projektu będziemy dzielić się z rówieśnikami ze szkół partnerskich poprzez Twinspace.

Wyjazdy uczniów z programu przedstawią uczniom możliwość doświadczenia różnic w Europie pod względem narodowościowego, kulturowego i językowego dziedzictwa oraz do komunikowania się, współpracy i zacieśnienia więzi ze swoimi rówieśnikami z pozostałych państw.

Wszystkie istotne rezultaty projektu takie jak szablony, karty pracy oraz portfolia wykonane przez uczniów będą dostępne do pobrania, aby służyć jako inspiracja lub jako narzędzie edukacyjne zarówno dla nauczycieli jak i ludzi nie związanych z edukacją.

Koordynator szkolny projektu – Jacek Stacha