Projekt "Dodajcie nam skrzydeł" - podrywa się do lotu

Ruszył  projekt „Dodajcie nam skrzydeł”, którego głównym celem jest szeroko rozumiana aktywizacja społeczna i zawodowa  osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działaniami w ramach  projektu zostaną objęci uczniowie oraz absolwenci Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

Osoby niepełnosprawne uczestniczące w projekcie wezmą udział m.in. w zajęciach aktywizująco  – motywacyjnych , arteterapii, stażach  i praktykach  zawodowych. Uczestnicy będą w ramach zajęć szyć torby ekologiczne opatrzone specjalnym znakiem graficznym.  W związku z rożnym stopniem niepełnosprawności przewidziano 3 ścieżki edukacyjne dostosowane do możliwości uczestników. Projekt zakłada udział 140 osób. Przedsięwzięcie jest ukierunkowane nie tylko na uczestników lecz również na bezpośrednie otoczenie osób niepełnosprawnych oraz przedsiębiorców. W ramach projektu planuje się m.in. organizację Seminariów dla lokalnych firm i przedsiębiorców,  które mają zachęcić przedstawicieli biznesu do szerszego otwarcia się na osoby niepełnosprawne. Projekt o wartości blisko 1 100 000 złotych będzie realizowany przez dwa lata. Realizatorem projektu „Dodajcie nam skrzydeł” jest Zespół Szkół Specjalnych w Rybniku oraz Urząd Miasta Rybnika - Wydział Edukacji.