Projekt “Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy”

Realizuje: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.10.2019 – 30.09.2021

Budżet projektu: 147 974,00 euro

Realizowany w ramach: Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Celem projektu jest organizacja zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów klas trzecich Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku. Miesięczne staże będą organizowane w czterech turach, we współpracy z trzema zagranicznymi organizacjami. W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się dwa wyjazdy: 16 uczniów z dwoma opiekunami wyjedzie do Portugalii (17.02.-13.03.2020) oraz 16 uczniów z dwoma opiekunami wyjedzie do Hiszpanii (20.04.-15.05.2020). W roku szkolnym 2020/2021 - 16 uczniów z dwoma opiekunami wyjedzie do Włoch (28.09.-23.10.2020) oraz 5 uczniów z jednym opiekunem uda się do Hiszpanii (22.02.-19.03.2021).

 

Realizacja współpracy międzynarodowej da szansę uczniom na podniesienie umiejętności zawodowych i językowych w praktyce, zwiększy ich motywację do nauki, wpłynie na wzrost ich samooceny. Uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z nowymi technologiami.

Koordynator szkolny projektu: Piotr Tokarz