Projekt „Le@rn to Te@ch”

Realizuje: IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

Czas trwania projektu: 1.09.2019.-31.08.2020

Budżet projektu: 45 353,00 EUR

Projekt Le@rn to Te@ch jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Głównym celem jest wprowadzenie zmian w podejściu do procesu uczenia się i nauczania poprzez ukształtowanie wśród nauczycieli postaw otwartych na innowację i nowe metody nauczania oraz przełożenie tych postaw na inicjatywy podejmowane w klasie, które, mamy nadzieję, w podobny sposób przełożą się na podejście uczniów do nauki.
Cel zrealizujemy poprzez następujące działania: 1 - uczestnictwo nauczycieli w kursach rozwijających pod względem profesjonalnym; 2 - teacher assignments - zaangażowanie uczniów w międzynarodowy projekt eTwinning w zakresie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, w którym uczestniczyć będą partnerzy projektowi - szkoła włoska i węgierska, w ramach którego zastanowimy się, co jest naszym dziedzictwem kulturowym, co chcemy przekazać / pokazać innym szkołom oraz jakie znaczenie ma to dla budowania wspólnoty europejskiej. Uczestnikami projektu będzie około 20 pracowników szkoły - dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie.
Dzięki realizacji projektu pragniemy, aby nasza szkoła stała się miejscem, w którym pasja nauczania przekłada się na pasję uczenia się, miejscem, w którym zarówno nauczyciele jak i uczniowie uczą się postaw otwartości na kontakty i współpracę międzynarodową, przełamują barierę językową i strach przed nowoczesnymi rozwiązaniami dydaktycznymi i technologicznymi, miejscem, w którym proces nauczania wykracza poza tradycyjne standardy.

Koordynator szkolny projektu – Agnieszka Pielorz